home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Omschakelen naar groepshuisvesting bij drachtige zeugen

Stappenplan 1

Deze tabel geeft, afhankelijk van uw bedrijfsgrootte, een aantal mogelijke groepshuisvestingssystemen weer, tezamen met het eventuele managementsysteem (tussen haakjes vermeld). De derde kolom geeft de volgende te volgen stap weer. Als je met je muis over de afkorting van een mogelijk groepshuisvestingssysteem of een managementsysteem komt, dan verschijnt de verklaring voor deze afkorting. Extra informatie hierover kan je terugvinden in respectievelijk de module "groepshuisvestingssystemen" of de module "GMS" (= groepsgewijs managementsysteem)

tabel 6.1
bedrijfsgrootte systemen ga naar ...
100 à 150 zeugen geen (1) klik hier en ga terug naar 3 (of eventueel terug naar 1)
150 à 200 zeugen geen (1) klik hier en ga terug naar 3 (of eventueel terug naar 1)
200 à 250 zeugen geen (1) klik hier en ga terug naar 3 (of eventueel terug naar 1)
250 à 300 zeugen geen (1) klik hier en ga terug naar 3 (of eventueel terug naar 1)
300 à 400 zeugen geen (1) klik hier en ga terug naar 3 (of eventueel terug naar 1)
400 à 500 zeugen VS (2) / EV klik hier en ga naar 7
meer dan 500 zeugen VS (2) / EV klik hier en ga naar 7
opmerking (1) Bij een bedrijfsgrootte van 100 tot 400 zeugen lijkt geen enkel groepshuisvestingssysteem binnen de persoonlijke voorkeuren te passen. Dit is zo wanneer men wenst met stabiele groepen te werken. Het is echter wel mogelijk om het systeem van een voederstation (VS) toe te passen voor dynamische groepen met deze bedrijfgroottes! Wenst men toch met stabiele groepen te werken, dan zal men het toepassen van een groepsgewijs managementsysteem, ander dan het éénwekensysteem, moeten overwegen.
opmerking (2)

Het toepassen van een voederstation en stabiele groepen is bij deze bedrijfsgrootte mogelijk, maar dan dient het voederstation in een hokafscheiding geplaatst te worden. Eén voederstation wordt benut voor 2 hokken. De groepen eten na elkaar. De hekjes aan in- en uitgang worden twee keer per dag handmatig omgezet. Er is echter recent een systeem op de markt gebracht waarbij de zeugen van twee hokken tegelijkertijd aan één voederstation kunnen eten, zonder dat er iets handmatig moet aangepast worden.

Vanaf een bedrijfsgrootte van ongeveer 800 zeugen kan met het éénwekensysteem en stabiele groepen één voederstation per hok rendementsvol zijn.

 

home groepshuisvesting begin stappenplan terug naar vorige keuze

Naar top
KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be