home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Omschakelen naar groepshuisvesting bij drachtige zeugen

Stappenplan 1

Deze tabel geeft, afhankelijk van uw bedrijfsgrootte, een aantal mogelijke groepshuisvestingssystemen weer, tezamen met het eventuele managementsysteem (tussen haakjes vermeld). De derde kolom geeft de volgende te volgen stap weer. Als je met je muis over de afkorting van een mogelijk groepshuisvestingssysteem of een managementsysteem komt, dan verschijnt de verklaring voor deze afkorting. Extra informatie hierover kan je terugvinden in respectievelijk de module "groepshuisvestingssystemen" of de module "GMS" (= groepsgewijs managementsysteem)

tabel 6.2
bedrijfsgrootte systemen ga naar ...
100 à 150 zeugen VU klik hier en ga naar 19
150 à 200 zeugen VU klik hier en ga naar 19
200 à 250 zeugen VU klik hier en ga naar 19
250 à 300 zeugen VU / DV klik hier en ga naar 8
300 à 400 zeugen VU / DV / GV klik hier en ga naar 9
400 à 500 zeugen VU / DV / GV klik hier en ga naar 9
meer dan 500 zeugen VU / DV / GV klik hier en ga naar 9

 

home groepshuisvesting begin stappenplan terug naar vorige keuze

Naar top
KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be