home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Omschakelen naar groepshuisvesting bij drachtige zeugen

Stappenplan 1

Deze tabel geeft, afhankelijk van uw bedrijfsgrootte, een aantal mogelijke groepshuisvestingssystemen weer, tezamen met het eventuele managementsysteem (tussen haakjes vermeld). De derde kolom geeft de volgende te volgen stap weer. Als je met je muis over de afkorting van een mogelijk groepshuisvestingssysteem of een managementsysteem komt, dan verschijnt de verklaring voor deze afkorting. Extra informatie hierover kan je terugvinden in respectievelijk de module "groepshuisvestingssystemen" of de module "GMS" (= groepsgewijs managementsysteem)

tabel 6.3
bedrijfsgrootte systemen ga naar ...
100 à 150 zeugen DV klik hier en ga naar 17
150 à 200 zeugen DV / AL / GV klik hier en ga naar 10
200 à 250 zeugen DV / AL klik hier en ga naar 12
250 à 300 zeugen DV / AL klik hier en ga naar 12
300 à 400 zeugen DV / AL / GV klik hier en ga naar 10
400 à 500 zeugen DV / AL / GV klik hier en ga naar 10
meer dan 500 zeugen DV / AL / GV klik hier en ga naar 10

 

home groepshuisvesting begin stappenplan terug naar vorige keuze

Naar top
KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be