home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Onderhoudsarme beplanting voor steden en gemeenten, tuinaanleggers en bouwmaatschappijen.

 

 

Met steun van de Boomtelersfederatie der Noord-België is een project opgezet rond onderhoudsarme lage beplanting voor de steden en gemeenten. In het kader van het draaiboek voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten zijn we overtuigd dat een grote behoefte aan informatie moet worden ingevuld. Sensibilisering via demonstraties en voordrachten is een noodzaak om te komen tot een geslaagde uitwerking van het Decreet "vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest".
Informatie rond de planten, de groei en het onderhoud is noodzakelijk. De samenwerking tussen de Katholieke Hogeschool Kempen,de Boomtelersfederatie en KVLT is ongetwijfeld een goede basis voor het opzetten van dit demonstratieproject.
In de praktijk stellen we al te vaak vast dat geen juiste beslissingen worden gemaakt in de zin

  • van plantgevoeligheid voor knaagdieren of andere insekten,
  • onvoldoend bodembedekkend vermogen van plantensoort,
  • plantkeuze ifv standplaats en ziektegevoeligheid,
  • onoordeelkundige grondbewerking en behandeling,
  • onderhoudswerkzaamheden die aanplant doen achteruitgaan

Op de demonstratielocatie zijn verschillende veldjes aangelegd in het kader van onderhoudsarme beplanting. Bij het kiezen van de soorten is de nodige ecologische aandacht geschonken.
Bij het tekenen en invulling van de demopercelen is rekening gehouden met de aanbevolen plantenlijsten uit het draaiboek “Zonder is gezonder”. Het opzet is ongeveer een 60-tal demovelden waarbij de keuze van het plantmateriaal vooral de gevoeligheid voor ziekten en plagen, de groeikracht, de ecologische waarde en het onderhoud doorslaggevend zijn geweest.
De aanwezige kennis samen met de geregistreerde zaken rond onderhoud, onkruidontwikkeling, groenproductie en biotoopvorming zullen ongetwijfeld zijn nut bewijzen bij de info-overdracht aan de personeelsleden van groendiensten en tuinaannemers.
De aanplant kan beschouwd worden als blijvende demo en op afspraak zijn dan ook de demopercelen het ganse jaar te bezichtigen voor groendiensten en tuinaannemers. Daarnaast leent deze demonstratieopstelling zich uitermate voor het organiseren en animeren van voordrachten, studienamiddagen en demonstraties rond groen onderhoud en aanleg.

Om een meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de verschillende planten hebben we op deze website getracht ze in grote groepen in te delen. Via onderstaande links kom je zo op pagina's terecht die je via een afbeelding een overzicht geven van de inhoud van de verschillende groepen. Door vervolgens op de naam of afbeelding de clicken krijg je een infofiche met meerdere foto's en bijkomende informatie rond....

Via het snelmenu rechtsboven kan je tevens wisselen tussen de verschillende planten groepen.

Plantengroepen
Bomen en struiken
Solitairen
Bladhoudende heesters
Bladverliezende heesters
Blokbeplanting
Vaste planten

Download schematische opstelling
plan1
plan2

Naar top

De CD-rom gemaakt tergelegenheid van de demonstratiedag van 31 mei 2005 is verkrijgbaar door storting van 8,5 euro (incl. verzendingskosten) op rekeningnummer 733-3091601-47 met de mededeling "CD nr. 315”. Hierop vind je naast de website ook de presentaties van de studiedag aangevuld met de meet- en rekenresultaten van de belangrijkste aanplantingen.

KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be